Magyar Objektumtár Szabad Licensz · Hungarian Object Library Free License

MAGYAR OBJEKTUMTÁR SZABAD LICENSZ – 1.2-es változat

A jelen licensz alatt kiadott művek közlekedésszimulátor programokban és azok kiegészítőiben szabadon és ingyenesen felhasználhatóak. A felhasználás során módosíthatóak, ugyanezen vagy ezzel kompatibilis licensz alatt kiadott művekkel egybeépíthetőek. A módosítások által keletkezett műveket (a továbbiakban származékos művek) a Magyar Objektumtár Szabad Licensz vagy azzal kompatibilis licensz alatt kell kiadni. Származékos művek létrehozása esetén a műben vagy hozzá kapcsolódó, a művel együtt terjesztett fájlban meg kell jelölni az eredeti mű szerzőjének nevét. A művet módosító személy a saját nevét és elérhetőségét feltüntetheti a származékos műben, de kizárólag az eredeti mű szerzőjének megjelölésének helyén, azonos tipográfiát alkalmazva.

Ez a licensz nem engedélyezi az alatta kiadott művek közlekedésszimulátor programokon és azok kiegészítőin kívüli felhasználását, ilyen felhasználásra jogot a mű szerzője, származékos mű esetén a mű szerzője és az eredeti mű szerzője együttesen adhat.

HUNGARIAN OBJECT LIBRARY FREE LICENSE – Version 1.2

Works released under this license can be used freely and at no cost in transport simulation software and in transport simulation software addons. While being used they can be modified and merged with other works under this or compatible license. Derivative works must be released under the Hungarian Object Library Free License or under a compatible license. Derivative works must contain the name of the author of the original work in themselves or in files distributed together with the work. Persons modiying the work can add their name and contact information to the work but must do so at the same location as the original work’s author’s name is present and must use the same typography.

This license does not permit the use of works under this license outside transport simulation software or transport simulation software addons. It is the right of the work’s author, in case of derivative works the work’s author and the original work’s author together to permit such usage.

Hozzászólások lezárva.